Kurumsal


Atergrup; yenilikçi, dinamik, gelişmeye yatırım yapan toplumsal değer ve inançlara saygılı bir anlayışla yönetilmektedir.

Temel Değerlerimiz
Tüm faaliyet alanlarında güvene dayalı iş birliği içinde olmak, toplum çıkarlarına ters düşmemek. 

Şeffaflık
Kurumsal çalışmalarımızda ve toplumsal ilişkilerimizde “açıklık”ilkesi ile şeffaf davranmak.

İletişim ve Ortak Akıl
Müşteriler ile olan tüm iletişim süreçlerini çift yönlü gerçekleştirmek. 

Gelişmeye Yatırım
Sürekli topluma hizmet sunma arzusuyla önce temel sektörlere daha sonra kriz dönemlerinde birbirinden en az etkilenen diğer sektörlere yatırım yapmak.

İnsana Yatırım
Başarılı bir iş gücüne sahip olmanın temel yolu nitelikli, deneyimli çalışan ve yöneticilerden geçmektedir. 

Ekip Çalışması
Çalışanlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı saygı, güven, katılım ve iş birliği üzerine kurmak.

Kalite
Toplumumuz için en uygun maliyetle en yüksek kaliteyi elde etmeyi hedeflerken, “Toplam Kalite”anlayışımızla müşteri mutluluğunu sağlamak

Verimlilik - Karlılık
Verimliliği sürekli arttırarak karlılığımızı geliştirmek.

Temel Hedef
Faaliyet gösterdiğimiz bütün sektörlerde katılımcı, paylaşımcı bir ekip çalışmasıyla üretim yaparak tüketici tatminini sağlamak, Türkiye’de öncü, önder ve karlı olmak.

Doğa ve Çevreye Duyarlılık
Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde çevreye zarar getirebilecek riskleri tespit edip bunları en aza indirecek önlemleri zamanında almak, geri dönüşümü desteklemek ve çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmesini sağlamak.